طراحی سایت

img
img
img
img
shape
shape

لیست تعرفه ها (سرویس ها)

نام سرویس قیمت دپارتمان مربوطه
طراحی سایت معمولی با CMS ورد پرس 4.000.00 تومان طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاهی باCMS ورد پرس 6.000.000 تومان طراحی سایت
طراحی سایت خبری با CMS ورد پرس 3.500.000 هزار تومان طراحی سایت
طراحی سایت شخصی مناسب برای اشخاص جهت معرفی خود و کسب کار با CMS ورد پرس 2.500.000تومان طراحی سایت
طراحی سایت پزشکی با سیستم نوبت دهی آنلاین با CMS ورد پرس 12.000.000 تومان طراحی سایت
طراحی سایت اختصاصی معمولی با فریم ورک لاراول LARAVEL شروع قیمت از 8.000.000 تا 20.000.000 تومان طراحی سایت
پکیج اختصاصی فروشگاهی با فریم ورک لاراول LARAVEL 25.000.000 تومان طراحی سایت
طراحی سایت اختصاصی نسبت به نیاز شما مشتریان با فریم ورک لاراول LARAVEL تماس بگیرید طراحی سایت
بالا